Skuldsanering 2018-07-12T11:50:51+00:00

Hur gör man en skuldsanering?

För att kunna få en skuldsanering krävs det att du själv ansöker om den hos Kronofogden, därefter kommer de att göra en bedömning om ni lever upp till de villkor som finns för att få en skuldsanering. De går bland annat igenom dina möjligheter att betala in skulderna som ni har samt om den är rimlig att godkänna för er. Godkännandet hänger inte om hur liten eller stor er sammanlagda skuld är utan det är lite andra kriterier som de ser över i kombination med detta. Bland annat dessa:

  • Er ålder
  • Er utbildning samt arbetsförmåga
  • Nuvarande samt framtida inkomster och kapital
  • Om ni är sjuk eller arbetslös
  • Omfattningen av er skuld

De ser även över om er skuldsanering är rimlig, de gör då alltså en helhetsbedömning över era ekonomiska och personliga förhållanden, något som man på Kronofogden kallar för skäligheten. Då ser man på hela er situation, de kollar över varför och hur era skulder har uppkommit från första början, att du verkligen har gjort allt vad du kan för att på egen hand betala in dem och om du är aktiv och samarbetsvillig och svarar på deras frågor för att de ska kunna pröva den ansökan som ni har lämnat in.

Inledning av skuldsanering

Om Kronofogden anser att ni uppfyller de villkor och kriterier som finns för att inleda en skuldsanering så kommer ni att få ett preliminärt beslut där ni får information om att ni har de förutsättningar som krävs. I detta beslut får ni även reda på hur mycket som ni ska betala in månatligen till dem. Och för att sedan komma igång är det viktigt att ni så snart ni bara kan börjar betala in summan ni har fått enligt det inledandebeslutet som ni fått hem.

När ni och KF (Kronofogden) har inlett skuldsaneringen kommer de att offentliggöra detta genom Post- och Inrikes Tidningar. De hör även av sig direkt till de borgenärer ni har så att de kan anmäla era skulder till dem, både de som ni själv har angett samt de ni kan ha missat i er första ansökan. Dock är det viktigt att tänka på att de som ni inte har angett under ansökan eller genomgången i det tidiga skedet inte kommer att ingå i avbetalningsplanen utan ska betalas direkt i sin helhet.

Hur mycket ska jag betala varje månad vid en skuldsanering?

Vad den månatliga inbetalningskostnaden vid er skuldsanering hamnar på beror helt på er betalningsförmåga. För att komma fram till denna går Kronofogden igenom hur mycket du och din familj behöver för att försörja er och vilken inkomst ni har. Lever ni redan på existensminimum så kan ni få en skuldsanering utan att behöva betala in något.

Men eftersom att det fortfarande är i inledningen av er skuldsanering så kan dessa förutsättningar ändras då ni i detta skede enbart betalar in till Kronofogden och inte till era borgenärer och fordringsägare utan detta kommer senare. Då kan summan för inbetalningen varje månad både sänkas och höjas beroende på skuld och förutsättningar.

Att tänka på när skuldsaneringen är inledd

Väldigt viktigt att tänka på när man inlett en skuldsanering är att man fortsätter att betala in sina vanliga kostnader varje månad så som hyra, eventuellt underhåll för barn, tv-avgift, el- och telefonräkningar samt skulder som ni har men som ni valt att inte ta med i er skuldsanering. Men du ska avvakta med att betala in de skulder som du har tagit upp i er ansökan tills det slutgiltiga beskedet om avbetalning har satts hos Kronofogden då den summa ni betalar in vid inledning fortfarande enbart går till KF.

Får jag någon betalningsanmärkning vid skuldsanering?

Kreditupplysningsföretagen (UC) registrerar en betalningsanmärkning på er när Kronofogden beslutar att ni får inleda en skuldsanering. Den kommer att finnas i fem år efter den dag beslutet fattats och det är sedan kreditupplysningsföretagens ansvar att ta bort detta när den tiden har löpt ut. Är det så att er skuldsanering kommer att pågå i mer än fem år så kommer anmärkningen att försvinna den dag som ni gör er sista inbetalning. För att få mer information om ni har betalningsanmärkningar är det enklaste sättet att själv kontakta ett UC- företag för att få kompletta uppgifter.